20 Jun
2017

POLSKA: Od 01.01.2017 r. nowa, preferencyjna stawka 15% podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (artykuł w języku polskim)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona w Polsce nowa, obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 15%. Tym samym aktualnie obowiązują dwie stawki: dotychczasowa, standardowa w wysokości 19 % oraz nowa, preferencyjna w wysokości 15 %

czytaj dalej

Dal 1 gennaio 2017 è stata introdotta in Polonia una nuova, più bassa aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (CIT) pari al 15 %. Di conseguenza attualmente coesistono  due aliquote: la vecchia del 19 % e la nuova del 15 %.

Lo scopo di questa agevolazione è quello di favorire le piccole e medie imprese e di stimolare l’economia polacca.

Le condizioni in subordine alle quali si applica l’imposta agevolata sono state definite in maniera molto precisa e solo due categorie di contribuenti ne possono usufruire:

1.     i cd. “piccoli contribuenti”;

2.     i contribuenti che iniziano la propria attività – per l’esercizio finanziario nel quale hanno iniziato l’attività.  

Il termine “piccolo contribuente” si usa per definire quei contribuenti che registrano un valore annuale di ricavi delle vendite non superiore a 1,2 milioni di euro. Il contribuente mantiene lo status di “piccolo contribuente” anche se nell’anno in corso i ricavi delle vendite hanno superato tale soglia. Il valore dei ricavi dell’anno in corso avrà influenza per l’anno successivo.

Per quanto riguarda i "contribuenti che iniziano la propria attività", questi potranno usufruire della nuova aliquota esclusivamente nell’anno nel quale hanno iniziato l’attività. Va sottolineato però che se tale contribuente otterrà successivamente lo status di “piccolo contribuente” potrà continuare ad applicare l’aliquota del 15%. Non rientrano in tale categoria i soggetti giuridici che si è vengono a creare a seguito di una trasformazione.

La nuova aliquota si applica esclusivamente alle persone giuridiche (ad. es. le società) e quindi non alle persone fisiche; nemmeno a quelle esercenti un’attività commerciale in forma di ditta individuale. In quest’ultimo caso si applicano le aliquote dell’IRPEF (18%, 32 % o 19%).

Inoltre va sottolineato che della nuova aliquota non potranno godere in alcun caso i gruppi di società.

Anna Adamczak
dmp@derra.pl

17 Mai
2017

Nowe Biuro w Sosnowcu

W związku z dynamicznym rozwojem Sosnowiecko-Dąbrowskiej Podstrefy, będącej częścią Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka DMP postanowiła otworzyć tam swoje nowe, lokalne biuro.

czytaj dalej

W związku z dynamicznym rozwojem Sosnowiecko-Dąbrowskiej Podstrefy, będącej częścią Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka DMP postanowiła otworzyć tam swoje nowe, lokalne biuro.

Sosnowieckie biuro Kancelarii DMP mieści się w eleganckim i prestiżowym budynku przy ul. Żytniej 8.

Decyzja o uruchomieniu biura Kancelarii w Sosnowcu to reakcja na potrzeby klientów, poszukujących wsparcia przy obsłudze transakcji i projektów, w których najważniejszym kryterium jest połączenie wysokiej jakości usług i konkurencyjności rynkowej.

Biurem w Sosnowcu kierują:

 Świadczymy obsługę prawną w następujących dziedzinach:

  • Prawo spółek
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo pracy
  • Postępowanie cywilne
  • Międzynarodowy obrót prawny
  • Polsko-włoski obrót prawny
  • Polsko niemiecki obrót prawny
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo umów

Będzie nam miło powitać Państwa w pomieszczeniach nowego biura.

Poniżej znajdą Państwo nasze dane kontaktowe:

Sosnowiec (koło Katowic):

dmp Derra, Meyer R. Lewandowski sp.k.
ul. Żytnia 8
PL–41–205 Sosnowiec

Tel.: + 48 32 7007 740
dmp@derra.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które ułatwiają nam prawidłowe świadczenie usług. Kontynuując przeglądanie strony i korzystając z dostarczanych przez nią usług, wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.