Corporate

Jeżeli kilka osób zamierza wspólnie prowadzić przedsiębiorstwo, to powstaje pytanie, jak należy ukształtować stosunek prawny pomiędzy właścicielami. Prawo spółek oferuje w takim przypadku cały szereg form prawnych, np.: spółka cywilna, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółka akcyjna.

Wnikliwe opracowywanie i kształtowanie umów przy zakładaniu lub reorganizacji przedsiębiorstwa jest decydujące, aby uniknąć w przyszłości konfliktów między wspólnikami i umożliwić optymalne finansowanie spółki. Jest to też ważne dla uniknięcia ryzyka z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Derra Meyer & Partner oferuje Państwu doradztwo przy tworzeniu umów z dziedziny prawa spółek. Jeżeli nieunikniony okaże się spór ze współudziałowcami lub osobami zarządzającymi spółką, to jesteśmy w stanie udzielić Państwu pomocy prawnej zarówno w postępowaniu pozasądowym, jak i sądowym.

 

Jeżeli prowadzicie Państwo przedsiębiorstwo i zamierzacie je dalej rozwijać, jeżeli chcecie wejść na rynek poprzez połączenie lub nabycie przedsiębiorstwa, to potrzebujecie kompetentnych i doświadczonych doradców.

Analiza przejmowanego przedsiębiorstwa – tak zwane „due diligence” – podobnie jak opracowanie umów, obojętnie czy nabycia czy sprzedaż, fuzja lub inna forma udziału, zostaną przez nas przeprowadzone we wszystkich szczegółach. W razie potrzeby, w zależności od wielkości transakcji i zgodnie z warunkami problematyki specjalistycznej, zostaje opracowana przez nas koncepcja, która pozwoli Państwu na utrzymanie inicjatywy zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Adwokaci

Publikacje