Mediacja

Pod pojęciem mediacji rozumieć należy uporządkowane, dobrowolne postępowanie, którego celem jest rozwiązanie konfliktu. Strony sporu z pomocą bezstronnej osoby trzeciej (mediatora) starają się samodzielnie znaleźć rozwiązanie odpowiadające ich potrzebom i interesom. Rozwiązanie to powinno jednocześnie zapewnić podstawę przyszłych, pełnych szacunku relacji stron.

Derra, Meyer & Partner oferuje przeprowadzenie mediacji przez zatrudnionych adwokatów z uprawnieniami mediatora. Zaletą jest ich wieloletnie doświadczenie w pracy z podmiotami gospodarczymi oraz osobami prywatnymi jako klientami.

Adwokaci