Prawo budowlane i prawo architektury

Prawo budowlane i kształtowanie umów o dzieło stało się rozległą specjalizacyjnąą dziedziną, która wymaga dogłębnej wiedzy prawniczej, jak również śledzenia na bieżąco orzecznictwa. Szczególną uwagę należy poświęcić opracowywaniu rozwiązań praktycznych. W ten sposób, już na wstępie możliwe jest uniknięcie konfliktów sądowych. O ile konfrontacja sądowa jest nieunikniona, to adwokaci we wszystkich naszych biurach są w stanie zaoferować pomoc z zakresu zastępstwa procesowego rzemieślnikom, przedsiębiorcom budowlanym, architektom, jak również ich zleceniodawcom.

Trwający kryzys niemieckiej gospodarki budowlanej spowodował, że zarówno zleceniobiorcy jak i inwestorzy są coraz częściej konfrontowani z problematyką niewypłacalności w budownictwie. Ze względu na wieloletnie doświadczenie nasza kancelaria zapewnia daleko idące doradztwo odnośnie zagadnień z pogranicza prawa budowlanego i upadłościowego.

Adwokaci