Prawo handlowe & Prawo przedstawicielstwa handlowego

Stosunki handlowe podlegają odrębnym prawidłowościom – nie tylko w codziennych kontaktach, ekonomicznym sposobie myślenia, ale również ustawowym wymaganiom. Przedsiębiorcy powinni w każdym razie wiedzieć, co im wolno robić, a czego należy unikać. Gdyż z jednej strony obowiązujące ich reguły sprzedaży są częściowo ostrzejsze, zwłaszcza obowiązek zakwestionowania towaru czy wymagania dotyczące dokumentacji. Z drugiej strony przy zawieraniu w stosunkach handlowych umów, np. w ramach Ogólnych Warunków Umowy, mogą zostać ograniczone pewne elementy, których nie da się wykluczyć w stosunku do konsumentów.

Do codziennej praktyki Derra, Meyer & Partner należy wspieranie i doradzanie przedsiębiorcom przy formułowaniu umów, również o zasięgu międzynarodowym. A gdy dochodzi do sporu, podejmujemy się reprezentacji przed sądem lub sądem polubownym. W obrocie gospodarczym Derra, Meyer & Partner stoi zawsze u Państwa boku.

 

Produkcja jest jedną rzecza, natomiast wprowadzenie produktu na rynek i dystrybucja, zupełnie inną. Do tego już potrzeba: przedstawiciela handlowego, dystrybutora, franszyzobiorcy. Do codziennej praktyki adwokatów Derra, Meyer & Partner należy wsparcie i doradztwo, zarówno przedsiębiorstw, jak też przedstawicieli handlowym czy dystrybutorów, przy opracowywaniu koniecznych umów. Jeżeli jednak dojdzie do sporu, zapewniamy także przedstawicielstwo sądowe albo reprezentację przed sądem polubownym.

Między innymi przez bezpośredni kontakt ze Związkiem Centralnym Niemieckiego Zjednoczenia Przedstawicielstw Handlowych CDH w Berlinie (www.cdh.de), do którego zaufanych adwokatów należy kancelaria Derra, Meyer & Partner, jesteśmy zawsze na bieżąco poinformowani o najnowszych standardach rozwoju. Niektórzy członkowie kancelarii Derra, Meyer & Partner są także stałymi publicystami w zakresie prawa rozpowszechniania.

Adwokaci

Publikacje

Сборник статей о праве Германии на русском языке / DRJV-Sammelband zum deutschen Recht in russischer Sprache, выпуск / Ausgabe 2-2017 Стр. / S. 145-157