Prawo konkurencji, prawo marketingu i reklamy

Ze względu na zaostrzenie się stosunków rynkowych mnożą się coraz bardziej spory w dziedzinie prawa konkurencji. Wzrasta liczba upomnień, po części uzasadnionych, po części nieuzasadnionych. Przy tym, znaki towarowe stanowią majątek przedsiębiorstwa o dużej wartości. Ze względu na globalizację rynków narasta wciąż zagrożenie naruszenia prawa do znaku towarowego przez osoby trzecie.

Oferujemy Państwu doradztwo już we wstępnej fazie planowania i rozwoju działań reklamowych lub koncepcji biznesowej, przeciwdziałając naruszeniu zasad konkurencji. W przypadku konfliktu, reprezentujemy naszych klientów we wszystkich procesach dotyczących naruszenia zasad konkurencji. Spory w dziedzinie prawa konkurencji są w większości rozstrzygane na drodze orzeczenia o tymczasowej ochronie prawnej. Także my staramy się o uzyskanie tymczasowego zarządzenia sądu, jak również wszczynamy działania prewencyjne poprzez uzyskanie ustawowej ochrony. Doradzamy Państwu również przy tworzeniu logo, nazwy firmy oraz nazwy produktu, a także zwracamy uwagę, już w fazie wstępnej, na możliwe kolizje z innymi znakami towarowymi. W fazie końcowej przejmujemy za Państwa czynności w celu rejestracji znaku towarowego, jako znaku krajowego, międzynarodowego lub europejskiego. Poza tym, troszczymy się o przedłużenie terminów ustawowej ochrony.

Adwokaci