Prawo najmu i prawo własności lokali

Dla wszystkich obywateli Republiki Federalnej Niemiec wynajem lokali mieszkalnych i gospodarczych, urządzeń fabrycznych i dóbr konsumpcyjnych odgrywa w praktyce życia codziennego, z ekonomicznego i socjalnego punktu widzenia, ogromną rolę. Reforma prawa zobowiązań z dn. 01.01.2002 r. ujęła w kodeksie cywilnym (BGB) m. in. także prywatne prawo najmu lokali. Prawo to jest przedmiotem obszernego orzecznictwa, w szczególności Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof), co znajduje szczególne odzwierciedlenie w praktyce.

Nasza kancelaria udzieli Państwu fachowego i rzeczowego doradztwa, zarówno w sprawach zawierania i tworzenia umów najmu, zmian w umowach najmu, rozłożenia i rozliczenia kosztów dodatkowych, wypowiedzenia i ochrony przed wypowiedzeniem, uregulowania stosunku najmu, jak również odnośnie wszystkich dodatkowych przepisów odnoszących się do prawa najmu.

Adwokaci