Prawo naprawcze, Prawo upadłościowe

Kiedy sytuacja na rynku staje się niepewna, a kryzys daje już o sobie znać w bilansach i odbija się na płynności finansowej, wcale nie musi to prowadzić do niewypłacalności. W sytuacji kryzysowej, zastosowanie środków czysto ekonomicznych i organizacyjnych nie jest wystarczające. Niezbędne jest posiadanie fachowego doradcy.

Nasi pracownicy dysponują stosowną wiedzą i niezbędnym doświadczeniem, aby prawidłowo zastosować środki naprawcze. Nie ma znaczenia czy chodzi o przygotowanie i przeprowadzenie fuzji, o kontrolę bezpieczeństwa w czasie przygotowań do negocjacji z bankami, o szukanie inwestorów, czy o powierzenie przeprowadzenia postępowania naprawczego. Jesteśmy kompetentni we wszystkich tych dziedzinach. W sytuacji kryzysowej, jako wspólnicy lub prezesi spółek, nie powinni Państwo polegać jedynie na swoim wyczuciu, lecz świadomie ograniczyć swą osobistą odpowiedzialność. Nasza współpraca z Telos Treuhand GmbH Wirtschaftsprü­fungsgesellschaft, uprawnia nas do wystawiania ekspertyz z atestem biegłego rewidenta, których oczekują banki, jako warunku sfinansowania postępowania naprawczego.

Ogarnia nas fala upadłości. Przedsiębiorstwa zmuszone są często do zakończenia działalności, miejsca pracy ulegają likwidacji, wierzyciele tracą swoje pieniądze. W tym kontekście pojawiają się liczne problemy prawne, zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak rówież związane z koniecznością reprezentacji przed sądem upadłościowym.

Doświadczenie zdobyte przy przeprowadzaniu setek postępowań upadłościowych i naprawczych może zostać pożytecznie wykorzystane nie tylko w takim postępowaniu, ale także poprzez działania zapobiegające upadłości, działania zabezpieczające majątek upadłego po ogłoszeniu upadłości oraz zabezpieczenie roszczeń wobec upadłych przedsiębiorstw. W dziedzinie prawa upadłościowego, Derra, Meyer & Partner doradza nie tylko dłużnikom, lecz również bankom, wierzycielom i dostawcom.

Adwokaci

Publikacje