Prawo podatkowe / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Regulacje prawne, dotyczące prawa podatkowego tworzą kompleksową siatkę rozwiązań, które obciążają działalność gospodarczą i powodują powstawanie ryzyka finansowego. Konieczne jest zwrócenie uwagi na podatkową stronę uregulowań prawnych. Zarówno w momencie założenia spółki jak i przy przejściu przedsiębiorstwa, skutki podatkowe takich czynności winny zostać starannie przemyślane. Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami ze spółki TELOS Treuhand GmbH. Współpraca ta gwarantuje pewność udzielanych porad. Tam gdzie potrzebna jest prawna współpraca kancelaria jest wspierana przez doradców podatkowych. Przykładowo może chodzić o przypadki obrony w sprawach karnych gospodarczych i karnych podatkowych oraz o prowadzenie sporu w sprawie podatkowej, kiedy problemy występujące z urzędem skarbowym, muszą być rozstrzygnięte przed niemieckim sądem finansowym.

 

Jednym z wiodących obszarów praktyki naszej kancelarii jest prawo gospodarcze, dzięki czemu oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę przez doświadczony zespół profesjonalistów, w skład którego wchodzą nie tylko wyspecjalizowani radcowie prawni i adwokaci, zarówno polscy, jak i zagraniczni, ale również doradcy podatkowi oraz specjaliści z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa w przedmiocie zarządzania przedsiębiorstwem.

Zmiany struktury lub zarządzania przedsiębiorstw wiążą się z reguły z koniecznością oceny planowanych działań pod kątem ich konsekwencji prawnych. Kompetentni doradcy oferują klientom naszej kancelarii kompleksowe usługi na styku obu tych dziedzin – prawa i gospodarki, przykładowo doradzamy w następujących kwestiach:

  • założenie działalności gospodarczej,
  • wycena wartości przedsiębiorstwa i udziałów w spółce,
  • przygotowanie transakcji nabycia i połączenia przedsiębiorstw (M & A) oraz doradztwo przy ich przeprowadzaniu,
  • analiza finansowa przedsiębiorstw, w tym analiza wskaźnikowa,
  • planowanie finansowe i inwestycyjne,
  • analiza sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie i doradztwo restrukturyzacyjne.

Adwokaci