Prawo pracy

W niemieckim systemie prawnym istnieje niewiele gałęzi prawa, które są tak kompleksowo, a równocześnie nieprzejrzyście uregulowane, jak prawo pracy. Podczas gdy, ustawodawca wraz z wejściem w życie kodeksu cywilnego (BGB) w dniu 1 stycznia 1900 r. ograniczył się do regulacji stosunku pracy w 20 paragrafach (§§ 611 i n. BGB), to dzisiejsze prawo pracy zostało skodyfikowane w setkach ustaw, ustaw ubocznych i rozporządzeniach.

Odpowiednio wczesne doradztwo w obszarze prawa pracy pozwala w wielu przypadkach na uniknięcie, już na samym początku, konfliktów lub opracowanie alternatywnych rozwiązań. Jeżeli mimo tego dojdzie do sporu, to oferujemy Państwu doradztwo prawne w postępowaniu sądowym.

Adwokaci