Prawo ubezpieczeniowe

Wskutek rozwoju ekonomicznego, socjalnego oraz politycznego nowoczesnego społeczeństwa, znaczenie umów ubezpieczeniowych jest obecnie nieocenione. Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie, przemysł ubezpieczeniowy stale zauważa nowe rodzaje ryzyk, ktore mogą podlegać ubezpieczeniu. W związku z wzrastającym znaczeniem gospodarczym tej gałęzi prawa, jej ramy prawne znacznie się rozrosły.

Usługi, które do niedawna przeznaczone były jedynie dla przedsiębiorców, w ciągu ostatnich lat znalazły zastosowanie również w celu ochrony konsumentów. Obecnie wiele gospodarstw domowych korzysta z umów ubezpieczenia, aby uniknąć negatywnych skutków zdarzeń losowych. Jedynie eksperci są w stanie ocenić, czy i jakie uprawnienia wynikają z faktu bycia ubezpieczonym, zarówno w obrocie gospodarczym, jak i prywatnym. Doświadczenie nauczyło nas, że uprawnienia wynikające z umów ubezpieczenia nie zawsze są w pełni dla wszystkich zrozumiałe. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, jesteśmy gotowi by służyć naszym klientom poradą, zarówno przy negocjowaniu umów, ich realizacji oraz w przypadkach wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego.

Adwokaci

Publikacje

Sächsische Zeitung 14./15.08.2010