Impresum

Główna siedziba kancelarii
Derra, Meyer & Partner
Rechtsanwälte PartGmbB
Frauenstraße 14
D-89073 Ulm

Postfach 1610
D-89006 Ulm

Tel.: +49 731 9 22 88 0
Fax: +49 731 9 22 88 88
dmp@derra-ul.de
www.derra.eu

Partnerzy:
Hans-Jörg Derra
Matthias Ernst
Karl-Heinz Lauser
Konrad Menz
Prof. Dr. Jürgen Meyer
Christiane Schrader-Kurz
Armin Schürer
Berthold Straetmanns
Gunter Tarkotta

Wspólnicy uprawnieni do reprezentacji:
Hans-Jörg Derra, Christiane Schrader-Kurz

Sąd prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy w Ulm

Numer rejestru:
PR 08

VAT NIP: DE 197013011

Filia kancelarii we Włoszech

Corso di Porta Vigentina 33-35, 20122 Milano
Tel: +39 02-67490445
Fax: +39 02-67490509
Registergericht: Handelskammer Mailand MI-2019777

P.IVA: IT 02554900379
Internet: www.derra.eu
E-Mail: dmp.milano@derra.it

Właściwe Izby Adwokackie (organy nadzorcze)

Izba Adwokacka w Stuttgarcie
Königstraße 14
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 24 64 67
Fax: +49 711 24 63 96
rak.stuttgart@t-online.de

Izba Adwokacka Saksonii
Glacisstraße 6
01099 Dresden
Tel.: +49 351 31 85 90
Fax: +49 351 3 36 08 99
info@rak-sachsen.de

Izba Adwokacka w Frankfurt am Main
Bockenhaimer Anlage 36
60322 Frankfurt
Tel.: +49 69 17 00 98 01
Fax: +49 69 17 00 98 50
info@rechtsanwaltskammer-ffm.de

Izba Adwokacka w Mailand
Ordine degli Avvocati di Milano
Via Carlo Freguglia n. 1 – Palazzo di Giustizia
20122    Milano - MI
Tel.:  +39 02 549 29 21
Fax: +39 02 541 04 47
segreteria@ordineavvocatimilano.it

Izba Adwokacka w Berlinie
Littenstraße 9
10179 Berlin
Tel.: +49 30 30 69 31 0
Fax: +49 30 30 69 31 99
info@rak-berlin.de

Izba Adwokacka w Bamberg
Friedrichstraße 7
96047 Bamberg
Tel.: +49 951 98 62 00
Fax: +49 951 20 35 03
info@rakba.de

Izba Adwokacka w Düsseldorf
Freiligrathstraße 25
40479 Düsseldorf
Tel.: +49 211-495020
Fax: +49 211-4950228
info@rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de

Pozasądowe załagodzenie sporu(mediacja)

Spory pomiędzy prawnikami a ich zleceniodawcami polegają na zlożeniu wniosku o pozasądowe załagodzenie konfliktu do regionalnej Izby Adwokackiej (na podstawie § 73 Abs.2 Nr.3 i §73 ustęp BRAO) albo do Federalnej Izby Adwokackiej (§ 191f BRAO) w Internecie do znalezienia pod adresem federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de).
E-Mail: schlichtungsstelle@brak.de

Rozstrzyganie sporów – Online

Komisja Europejska utworzyła platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (ODR) z konsumentami, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

Konflikt interesów

Prowadzenie sprzecznych interesów jest prawnie zabronione co potwierdza §43a ustęp 4 BRAO.Przed przyjęciem pełnomocnictwa sprawdza się czy taki konflikt interesów zachodzi.

Tytuły zawodowe

Rechtsanwalt (nadane w Republice Federalnej Niemiec)
Avvocato (nadane we Włoszech)

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej

Allianz Versicherung-AG, Königinstraße 28 , 80802 München
Zakres obowiązywania: na terenie EU oraz państwa o europejskim umiejscowieniu gospodarczym

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ustęp 2 RStV

Rechtsanwalt Gunter Tarkotta 
Königsbrücker Straße 61
D-01099 Dresden
Tel.: +49 351 81 40 60
Fax: +49 351 81 40 688
presse@derra-dd.de

Wyłączenie odpowiedzialności

Treść strony internetowej kancelarii adwokackiej Derra, Meyer & Partner służy jedynie ogólnej informacji na temat dziedzin prawa, jak również na temat samej kancelarii oraz zatrudnionych w niej adwokatów. Treść strony nie stanowi porady prawnej i nie może indywidualnej porady prawnej zastąpić! Zawartość strony została starannie dobrana. Jednakże za prawidłowość opublikowanych treści nie może być z tego tytułu przejęta odpowiedzialność. Przesłanie wiadomości drogą elektroniczną do kancelarii Derra, Meyer & Partner nie stanowi zawarcia umowy. Stosunek zlecenia powstaje jedynie, gdy kancelaria potwierdzi przejęcie mandatu.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannej kontroli treści, nie przejmuje się odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron. Za treść stron, do których umieszczono odnośniki, odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

Prawo autorskie

Utworzone przez administatora treści oraz dzieła zawarte na niniejszej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora lub twórcy.

Ochrona danych

Gdy łączycie się Państwo z naszą witryną za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, techniczne urządzenia automatycznie generują informacje na temat połączenia i sposobu użytkowania, które w określonych sytuacjach mogą pozwalać na identyfikację użytkownika. Regulacje ustawowe w tym zakresie są zachowane.

Informacje zawarte na tych stronach internetowych są bezpłatne i nie stanowią doradztwa prawnego lub podatkowego. Pomimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za treść tych stron.

Disclaimer

E-maile Kancelarii Derra, Meyer & Partner są przeznaczone dla konkretnego odbiorcy i mogą zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo właściwym odbiorcą, prosimy zaniechać czytania, kopiowania, używania oraz dalszego przekazywania tych informacji osobom trzecim. Prosimy o powiadomienie nadawcy o pomyłkowo otrzymanym emailu telefonicznie na nr ++48 22 6308567. Prosimy o zniszczenie niniejszego emaila oraz jego kopii. Informacja podlega tajemnicy adwokackiej i jest chroniona.
Prosimy pisać na adres: dmp@derra.pl .
Dziękujemy.

Diese E-Mail ist nur für die genannten Empfänger bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Empfänger sind, unterlassen Sie bitte das Lesen, Kopieren, die Benutzung oder die Weitergabe dieser Informationen an Dritte. Bitte verständigen Sie den Absender durch Rückantwort oder telefonisch unter ++48 22 6308567 über den irrtümlichen Erhalt dieser E-Mail. Löschen Sie bitte anschließend die E-Mail und hiervon gegebenenfalls existierende Kopien. Diese Informationen können dem anwaltlichen Berufsgeheimnis unterliegen oder anderweitig geschützt sein.
Bitte an folgende E-Mail-Adresse antworten: dmp@derra.pl.
Vielen Dank.

This communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient we advice you that reading, disclosing, copying and/or distributing of this information is forbidden by law. If you have received this message by mistake, please delete it and any attachments thereto from your system and notify or contact us at the following number: ++48 22 6308567 or by replying to this e-mail: dmp@derra.pl.
Thank you for your co-operation.

La presente comunicazione e’ intesa esclusivamente per l’uso della singola persona o entita’ indirizzata. Potrebbe contenere informazioni confidenziali o legalmente privilegiate. Nel caso Lei non fosse il destinatario inteso, La avvisiamo che la lettura, rivelazione, copia e/o distribuzione della presente comunicazione o dei suoi contenuti rilevanti sono proibiti dalla legge. Se ha ricevuto per errore la presente comunicazione, si prega cortesemente di cancellarla, insieme con gli eventuali allegati, dal proprio sistema informatico e di informarci o contattarci al seguente numero: +48 22 6308567 o di rispondere alla presente email.
Si prega di rispondere a dmp@derra.pl.
Grazie.

Realization

This Website has been realised by

Logo around CMS 4.0 der ACRIBIT GmbH
ACRIBIT GmbH
Pforzheimer Straße 15
01189 Dresden
Deutschland

www.acribit.de

Zródla zdjec

Prawa autorskie oraz prawa autorskie pozostałych materiałów fotograficznych (należą do ) Derra, Meyer & Partner, o ile nie określono inaczej.
Jeśli błędnie naruszyliśmy prawa autorskie właściciela albo nie zostały one w wystarczającym stopniu uwzględnione, prosimy o informację i kontakt na adres dmp@derra-ul.de.
Z góry dziękujemy.

Dla niektórych zdjęć została nabyta licencja na iStockphoto.

Dla niektórych zdjęć została nabyta licencja na shutterstock.

Altes Rathaus, Bamberg © Heiko Potthoff
Berlin Bundestag gold and blue © fotoVoyager
Italy, Bologna main square © maria luisa berti
Dresden Skyline © TommL
Dusseldorf MediaHarbor Germany  © Carme Balcells
Milan Cathedral Square (Piazza del Duomo), Lombardy, Italy, Europe © John Pavel
Winter in Stuttgart © Anthony Rosenberg
City of Ulm (Summer) © Michael Bischof
Warsaw's old town seen from the top of viewing terrace © Slawomir Tkacz

Poland. View on the old city in Wroclaw.© Anton Gvozdikov
Opera Chemnitz, Saxony, © Andreas Juergensmeier
Stuttgart New Castle, Germany ©  Bildagentur Zoonar GmbH
Ulm, Germany © Mikhail Markovskiy
Image of eyeglasses and financial documents at workplace with businessmen discussing ideas near by © Pressmaster
Image of busy female calling on the phone and reading document in working environment © Pressmaster
Close-up of business documents, glass of water, eyeglasses and laptop at workplace on background of office workers interacting © Pressmaster
Photo of successful businessmen handshaking after striking deal © Pressmaster
Business People Meeting Discussion Corporate Handshake Concept © Rawpixel.com
Classical pillars with portico detail © Konstantin L
Augsburg, Germany old town cityscape. © Sean Pavone
Central square of Katowice, Poland in dramatic sunset. © Velishchuk Yevhen