Międzynarodowy obrót prawny

Międzynarodowy obrót prawny

Import towarów z Włoch, sprzedaż maszyn do Rosji, otwarcie przedstawicielstwa w Polsce lub nabycie prywatnego domu letniskowego w Danii - wszystko to jest dzisiaj oczywiste dla średnich, a nawet dla małych przedsiębiorstw.
 

Derra, Meyer & Partner oferuje doradztwo prawne przy tego rodzaju transakcjach poprzez swoich zagranicznych partnerów, pozasądownie - w ramach bieżącego doradztwa i sporządzania umów, sądownie - w ramach zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Umowy sprzedaży według prawa kupna UN, porozumienia dystrybucyjne z przedstawicielami handlowymi, zakładanie spółek za granicą, jak również dochodzenie wierzytelności poza obszarem Niemiec, należą do zakresu działalności Derra, Meyer & Partner. 
Członkostwo i aktywna działalność w międzynarodowych organizacjach prawniczych jak również w stowarzyszeniach specjalistycznych, jak Zespół Roboczy Międzynarodowego Obrotu Prawnego, Niemieckie Stowarzyszenie Prawników lub sieć prawników DIRO- Europejskiej Organizacji Kancelarii Prawniczych, ułatwiają pracę w tym zakresie.

Zum Deutsch-Italienischen Wirtschaftsrecht - dmp Newsletter 06/2014

Adwokaci

Publikacje

Deutsch-Russische Rechtszeitschrift (DRRZ), Band 4, 2019 Heft 2, S. 166-173
Адвокатская газета № 4 (285), 2019
Alexander Shmagin / Maria Kolsdorf
Вестник гражданского права / Civil Law review 2018, Nr. 6 Том / Band 18, Стр. / S. 220-238
Сборник статей о праве Германии на русском языке / DRJV-Sammelband zum deutschen Recht in russischer Sprache, выпуск / Ausgabe 2-2017 Стр. / S. 145-157
Вестник гражданского права / Civil Law review 2012, Nr. 4 Том / Band 12, Стр. / S. 247-284

Biura