Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte PartGmbB
Frauenstraße 14
D-89073 Ulm
Tel.: +49 731 9 22 88 0
Fax: +49 731 9 22 88 88
E-Mail: dmp@derra-ul.de

Odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest:
Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte PartGmbB
Datenschutzbeauftragter
Frauenstraße 14
D-89073 Ulm
Tel.: +49 731 9 22 88 0
E-Mail: datenschutzbeauftragter@derra-ul.de

II. Przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na stronie internetowej

Naszą ofertę świadczenia usług znajdującą się na stronie internetowej kierujemy do osób, które ukończyły 18 rok życia. Nie są one proszone o podanie danych osobowych dzieci i młodzież.
Przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie danych, aby mieć aktualne informacje na temat obowiązującego w tym zakresie prawa . Oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dopasowywane do istniejącego stanu prawnego.

1. Wejście na stronę internetową
Podczas uruchamiania naszej stronę internetowej, nasz serwer internetowy identyfikuje typ przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL, nazwę hosta korzystającego ze strony komputera, czas żądania serwera i adres IP (Art. 6 ust. 1b DS-GVO). Są to standardowe działania techniczne, konieczne, aby umożliwić użytkownikom korzystanie ze strony internetowej. W tym zakresie jesteśmy obsługiwani przez naszych serwisantów, którzy mają dostęp do tych danych, jeśli to jest konieczne. Wyżej wymienione dane są protokołowane i używane w celu zapewnienia zgodnego z prawem użytkowania lub na wypadek próby ataku na naszą stronę internetową. (Art. 6 ust. 1f DS-GVO). Dane nie są używane przez nas do tworzenia profilu użytkownika. Dane zostają usunięte po 3 miesiącach. W każdym czasie mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec możliwości używania Państwa danych osobowych w przyszłości.

2. Formularz Kontaktowy
Podczas używania przez Państwa formularza kontaktowego przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe , jeżeli zostaną podane w formularzu: imię, nazwisko, email, temat, biuro dmp, a także treść Państwa zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a DS- GVO). Podczas obsługi formularza kontaktowego jesteśmy wspierani przez nasz zespół IT, który również może mieć dostęp do danych. Okres przechowywania zależy od treści zapytania, tak więc usunięcie następuje z reguły po rozpatrzeniu Państwa zapytania. Ustosunkowanie się do Państwa zapytania nie jest możliwe bez danych osobowych, które są konieczne do nawiązania kontaktu z Państwem oraz zrozumienia Państwa zapytania.
Dalsze dane są mogą być udostępniane dobrowolnie. Formularz kontaktowy kierowany jest do osób powyżej 18 roku życia. Macie Państwo prawo do odwołania zgody na przetwarzanie podanych danych ze skutkiem na przyszłość w każdym czasie.

3. Formularz zapytania dla Klienta
Po wejściu na stronę internetową i wypełnieniu przez Państwa Formularza zapytania dla Klienta nie będą żądane żadne inne dane osobowe, jak to opisano w pkt. II 1.
Formularz zapytania mogą Państwo do nas wysłać anonimowo.
Jeśli prześlecie Państwo Formularz zapytania ujawniając swoje dane zachowamy je. Podstawą do ich przetwarzania jest Państwa zgoda (Art. 6 ust. 1a DS-GVO). Treść Formularza zapytania zostanie zapisana natychmiast po otrzymaniu, bez odniesienia się do Państwa osoby, a dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po ich przetworzeniu.
W żadnym razie nie są Państwo zobowiązani do wypełnienia i przesłania nam wypełnionego Formularza z podaniem Państwa danych osobowych.
Formularz zapytania dla Klienta jest adresowany jedynie do osób powyżej 18 roku życia. W każdym czasie możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych w przyszłości. Wraz z utajnieniem Formularza nie jest dalej możliwe wykorzystywanie Państwa danych osobowych ponieważ nie można go przypisać do Państwa osoby.      

III. Państwa prawa w kwestii ochrony danych osobowych

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich, będących w naszym posiadaniu, danych osobowych, a także do poprawiania, anulowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oraz, w przypadku przetwarzania na podstawie artykułu 6 ust. 1e i f DS-BER, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. O ile wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2a DS-GVO, możecie je Państwo odwołać w dowolnym czasie, bez wpływu na prawidłowość rozpatrzenia wniosku od momentu udzielenia zgody do jej odwołania. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Zakres zmian w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie korzystania z oferowanych przez nas stron internetowych. Nie dotyczy ona innych witryn dostawców usług, do których odnosimy się jedynie za pomocą znajdujących się na naszej stronie internetowej linków. Za treść innych oświadczeń nie związanych z naszą polityką prywatności nie ponosimy odpowiedzialności.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w celu zgodności z przyszłymi zmianami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania danych osobowych.